TURKISH LOVE QUOTES TRANSLATED TO ENGLISH

1) “Seni sevmenin zevki, gözlerindeki kıvılcımdadır.” “The pleasure of loving you is in the sparkle in your eyes.”

2) “Bizim aşkımız gök kubbeyi aşan zamansız bir duygudur.” “Our love is a timeless feeling that transcends the sky.”

3) “Seni sevmek sadece sevgi değil, aynı zamanda bir macera ve rüya.” “Loving you is not only love, but also an adventure and a dream.”

4) “Aşk acısı çekmekten daha güçlüdür, çünkü aşk, hayatı canlandıran bir güçtür.” “Love is stronger than suffering, because love is a power that brings life to the world.”

5) “Sen aşkın tanımısın, ben onun içinde kaybolmuşum.” “You know the definition of love, but I am lost in it.”

6) “Seni sevmenin en güzel yanı, yüzünde oluşan gülümsemelerdir.” “The most beautiful part of loving you is the smile on your face.”

7) “Aşkın vücuda getirdiği mucizedir, her şeyi mümkün kılar.” “Love creates miracles, it makes everything possible.”

8) “Aşkın gücü ile, dünya daha güzel bir yer haline gelir.” “With the power of love, the world becomes a more beautiful place.”

9) “Seni düşünmek, kalbimin hızla atmasına neden olur.” “Thinking of you makes my heart beat faster.”

10) “Gözlerin gözlerime değdikten sonra, başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum.” “After your eyes meet mine, I am not interested in anything else.”

11) “Aşkın dili yoktur, sadece kalplerin anlayabileceği bir şeydir.” “Love has no language, it is only something that hearts can understand.”

12) “Aşk, hayattaki en büyük mutluluğun kaynağıdır.” “Love is the source of the greatest happiness in life.”

13) “Seni sevmek, hayatta yapabileceğim en güzel şeydir.” “Loving you is the most beautiful thing I can do in life.” FRIENDSHIP IS NOT MEASURED BY TIME QUOTES

14) “Gözlerindeki ışık, bana umut veriyor ve bana ilham veriyor.” “The light in your eyes gives me hope and inspires me.”

15) “Aşk, yüreğimizi ısıtan bir ateştir.” “Love is a fire that warms our heart.”

16) “Seni sevmenin günü vücudumda geçen en güzel günlerdir.” “The days I love you are the most beautiful days in my body.”

17) “Seni sevmek, kalbime güç veren bir enerjidir.” “Loving you is an energy that gives strength to my heart.”

18) “Aşk, her şeyi affeder, her şeyi yeniler.” “Love forgives everything, it renews everything.”

19) “Seni sevmek, hayatımda olmanın en güzel yolu.” “Loving you is the most beautiful way of being in my life.”

20) “Aşk, hayatın kendisi gibi özel bir şeydir.” “Love is a special thing, just like life itself.”

21) “Seni sevmek, hayatımdaki en güzel yolculuk.” “Loving you is the most beautiful journey in my life.”

22) “Aşk, kalplerimizi birbirine bağlar ve bizi tek yürek yapar.” “Love connects our hearts and makes us one.”

23) “Seni sevmek, hayatıma anlam katıyor.” “Loving you gives meaning to my life.”

24) “Aşk, hayatın kendisi gibi kıymetli bir şeydir.” “Love is a precious thing, just like life itself.”