TEACHERS DAY QUOTES KANNADA

ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಾಂಗನೆಯಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಾದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಜ್ಞಾನದ ಮಹಾಸಾಗರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕನು ಕಿವಿಗೆ ಕೊಡುವ ಏಕಮಾತ್ರ ವಾದ.

ಗುರುವು ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೆ.

ಜ್ಞಾನದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದೆಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ.

ನಮ್ಮ ಗುರುವರ್ಗವು ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಬಾಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ಕಲಿಯುವುದು ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತಾಗುವುದು ಎಂದಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೋರಾಡದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಗುರುವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೂರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಚೆಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ಅಧಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುವು.

ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕೂಡಲೆ ಗುರುವು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಸಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಗುರುವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವವನು, ರಕ್ಷಕನು ಮತ್ತು ಮಾರುತ ಹೊರತು ಅವನು ನಮ್ಮ ಗುರುವಾಗಿರಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ಗುರುಜನರು ಬದುಕಿರುವ ಅಡಿ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವರು.

ಗುರುವು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವೋಟವನ್ನು ರುಚಿಸುವ ಮನೋಹರ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದಿರುವನು.

ಗುರುವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನವಚೆರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನದ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಾಸ್ತವದರ್ಶಿ. COMMUNITY WORK QUOTE IN HINDI AND ENGLISH

ಗುರುವು ನಮ್ಮ ನೈಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಿಸುವುದು.

ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೊರತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಮಾತು.

ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗುವ ಗುರುಜನರ ಪರಿಚಯ.

ಭವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೊಂದಿದ ಕಲೆಗಳ ಸೆಳೆತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗುರುಜನರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ನೈಜ ಉತ್ಕಾಂಠವನ್ನು ತುಂಬವವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಜನರು.

ಗುರುವು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗುರುವಿನ ಲಕ್ಷಣ.

ಗುರುವು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೈಜಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಸಮರ್ಥ.

ನಮ್ಮ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತಾನಾಗಿ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಆಶಾದಾಯಕ.

ಗುರುವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಾಂತರ ಮಾಡುವುದು.

ಗುರುವು ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು, ನಾವು ಅವರೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಲು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿರಬೇಕು.