SIMPLE LIFE QUOTES IN MARATHI

जगणं सोपं आणि सामान्य असणं आधीच प्रेमाचं अनुभव करणं गरजेचं असतं.

सर्व मनुष्यांचं संसार एक, आणि सर्व मनुष्यांची समस्या सामान्य आहे.

जीवन का आनंद उस व्यक्ति को होता है जो खुश हर लम्हे में रहता है.

जीवन संवेदनशील होतं, तेवढं संपत्तिशाली नसतं.

जगणं कितीही सोपं असो, आम्हाला फक्त उत्साह आणि प्रयत्न आवडतं.

जीवनात आनंद आणि संतोष हा पैसाच्या पायांत मिळत नाही, परंतु मानावरच्या आत्म्यात समाविष्ट असतं.

साधारण लहान आणि वादळी बैठक वाढवतात.

जीवन म्हणजे एक खेळ, आणि दिशा घेणें हा तयारी असणार नाही.

स्वतंत्र आहें तो पाहिजें जे आपल्या जीवनानी एक साधारण आणि सहज दिशेनी काढू शकतील.

जीवन अधिक संवेदनशील आणि सोपं असतो जेथे आपण जेव्हा जे करत असतो ते पुर्ण श्रद्धेनें करत असतो.

जीवन खूप प्रयत्नाचा गोंधळ असतो, तरी आपण जेथेच करत असतो ते आपणाच आणखी अधिक प्रयत्न असते.

जीवन में संघर्ष सामने आने से नहीं डरना चाहिए, अपयश के बाद हम अपयश से सीखते हैं.

कोणत्याही संघर्षाचा अर्थ आहे की चांगल्या दिशेने जाणं. MISSING SOMEONE QUOTES IN TAMIL

आचरणात काही फरक आहे, ज्याने खूप खाने पिते त्याला संतुष्टता होत नसेल.

एक उद्योगादार संपूर्ण विश्वासाने काम करतो, तोच समजतो कि तीच विजयी मिळवेल.

जीवन छोटं होतं, पण तो एक सोयीसी सोन्याची खोट सामान्‍य आहे.

संघर्षाची जबाबदारी लोकांना कमी खूप देते.

जीवन सुखाचा समुद्र नाही, परंतु तो खूप सोपा आहे जेणें आपण कोणताही काही करू शकतो.

सामान्य माणसांसाठी पैसे नेहमी कमी असतात.

एक प्रसन्न वादळ ओढून धीरजशील कुसुमांनी पूरवणे प्रत्येक मनुष्यांची गोष्ट असते.

जीवन म्हणजे अनुभव, जे सुंदर होते तेथेच पैसे आणि स्वतंत्रता असते.

आपण जेव्हा स्थिर असो, तेव्हा आपणाच जीवन पूर्ण संवेदनशील असतो.

जीवन लागायत कितीही वेळ सोपे नसते, परंतु यश आणि संघर्ष असे आहे.

जीवन अनुभव असतो, अशी गोष्टी आपल्या जीवनात असलेली तुमचे उत्तर शोधतात.