SHORT SWAHILI QUOTES

Habari njema huvuma kwa haraka. (Good news travels fast.)

Akili ni nywele, kila mtu ana zake. (Everyone has their own way of thinking.)

Pesa hutengeneza rafiki, lakini husababisha adui pia. (Money can create friends, but it can also cause enemies.)

Mtu si mzima mpaka awe na watoto wake. (A person is not complete until they have children.)

Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. (The past is gone, let’s focus on the future.)

Afya ni nzuri kuliko mali. (Health is worth more than wealth.)

Kazi ngumu hufanya maisha kuwa bora zaidi. (Hard work makes life better.)

Ukiona vyaelea, usivike. (If you see something floating, don’t jump in.)

Mvumilivu hula mbivu. (Patience pays off in the end.) Shoka likiwa kubwa huenda kokoto hukatika. (Even a big axe can break on a small stone.)

Paka akiondoka, panya hutawala. (When the cat’s away, the mice will play.)

Haraka haraka haina baraka. (Haste makes waste.)

Haba na haba, hujaza kibaba. (Little by little fills the measure.) QUOTES ROALD DAHL

Wivu wa mashoga huleta ugomvi. (Jealousy among friends leads to conflict.)

Ukosefu wa maarifa ni adui wa maendeleo. (Lack of knowledge is the enemy of progress.)

Hofu ni adui wa mafanikio. (Fear is the enemy of success.)

Asali ya nyuki haikosi kunguni. (Even good things have their flaws.)

Usiwape wadudu wadogo wadogo nafasi ya kuwa wengi. (Don’t let small problems become big ones.)

Kazi ni heshima. (Work is honorable.)

Ukimpa mtu jembe anataka kilicho chini yake. (If you give someone a hoe, they want everything else beneath it too.)

Kuvuta kamba kwenda zote. (Pulling the rope together causes it to break.)

Pesaa haiondoi wezi wengi hodari. (Money doesn’t stop a lot of experienced thieves.)

Kiazi kikali kinasaidia mto taka kutoka. (A sharp potato helps clear away dirt.)

Baraka hupatikana tu kwa kumtumaini Mwenyezi Mungu. (Blessings come only by trusting God.)