SHETKARI QUOTES IN MARATHI

शेतकऱ्यांच्या यशाचे मूलमंत्र बघुन भेट दरम्यानही एकेरीवर लोढ्यावर जिथे वासती ते

शेतकरी ही ज्ञानमुखी लोकांमध्ये एक अनोखी प्रतिभा असते.

शेतकरी जोपासण्याच्या प्रकारे सोबत नाही

शेतकऱ्याच्या हातात लहान पाणीपानी करून द्यावं

शेतकऱ्यांचे उद्देश नवे नंतर शेतीबद्दल नवे योग्य दृष्टिकोन नेटाण्याचे असते.

शेतकर्यांना प्रतिसाद दिला जाणारे संघटनेची आवश्यकता वाढते.

शेतकऱ्यांची आत्मविश्वास आणि दृढ़ आहे.

शेतकऱ्यांचा श्रम शांतुना शंतत्वावर नेत्रदान करते.

शेतकरी सुख असतो आणि संसाराला स्वस्थ असते!

हे भूमी तुमची, उत्पन्नदतं संपती तुमची, प्रेरणादायक मान तुमची…

शेतक्यांचे चारोळ्या त्यांच्या अनुभवावर शिक्षा देतात.

शेतकरी वीजदेवाणे पलटणार नाही, तरोणाच्या वाटेवर झाडे नाही!

शेतकरी शेतीबाबतच्या बरोबरच पुनरावलोकन ठरवू शकतो IMPORTANT QUOTES FROM ALL AMERICAN BOY WITH PAGE NUMBERS

हे तुमचे काम, आमच्या जीवनाचे रत्न भंडार!

शेतकरी जगातील एक लोक म्हणून ओळखले जातात.

शेतकरी हा जगातला सत्यवादी लोक आहे.

शेतकरी असतो, शेती बसतो, शेतकऱ्यांचा स्वाभिमान जगतो.

माती कोणती हा त्याच्या सेवेसाठी तयार करणार असतो

हे भूमिकिट तुमची, ते तुमच्या कर्माचे फल!

शेतकरी हे चौगुळे देश-भक्त आहेत, त्यांना नाही लागते राजकारण!

शेतकरी शस्त्राच्या जादूतपासून उलट क्रांती घेणार नाहीत.

शेतकरी जंगलच वर्षा होती आणि बघून जातात की माझी जद नाही माझ्याबद्दल

शेतकऱ्यांनी मातीला आयुष्य दिलं तरी आयुष्य मातिला उघडं येते

शेतकरी असेल तर जागतिक स्तरावर भारताला उदाहरण शोधायचय!