QUOTES ON MOTHER IN KANNADA

“ತಾಯಿಯನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಗನೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.” – ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಾರಂತ್

“ತಾಯಿಯ ದುಃಖವೆಂದಿಗೂ ಸಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಿಗೆ ಅವರ ಕೃಪೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರುವುದು.” – ಆನಂದಮೂರ್ತಿ

“ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ.” – ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀ

“ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪುತ್ತದೆ.” – ಜಾನ್ ಕಿಲ್

“ತಾಯಿ ಯೆಂದಿಗೂ ಹೆದರಬೇಡ, ಅವಳೆಂದಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.” – ಹೇಲೇನ್ ಕೆಲ್ಲರ್

“ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ.” – ಪುನಿತ ಶ್ರೀಮತೀ

“ತಾಯಿಯು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವರ ಹೆಸರು.” – ವಿಲ್ಲಿಯಂ ರಾಷ್ಟ್ರೋ

“ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಮೃದುವಾದ ಹೂವಿನಂತೆ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ.” – ವಿಲಿಯಮ್ ವಾರ್ನ್

“ತಾಯಿ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಧುರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬುವವರೆಗೂ ಇರುವಳು.” – ಬಾಬಾ ಅಮ್ತುಲ್ ಕಲಾಂ

“ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಂತೆ ಇದೆ.” – ಹೇಲೆನ್ ಸ್ಟೀನರ್

“ತಾಯಿ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ನೆನಪು ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ.” – ರಾಬಿಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್

“ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖಗಳೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ.” – ಸಾಮ್ ವಾಲ್ಟರ್

“ತಾಯಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸತನ, ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕವಿದವರೆಗೂ ರಕ್ಷಿಸುವಳು.” – ವಿಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಗೋ BE OPEN MINDED QUOTES

“ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡಚಣೆಗಳ ಸಮಾಧಾನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ.” – ಥಾಮಸ್ ಮೂರ್

“ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಅನಂತವಾದುದು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ.” – ಎಡ್ಗರ್ ಆಲನ್ ಪೋ

“ತಾಯಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿಯು ವಿಮೋಚನೆಯ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.” – ಆರ್ಥರ್ ಷೋ

“ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯು ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯತಮ.” – ಎಂ. ಟಿ. ವಾಸಂತ್ ಕುಮಾರ್

“ತಾಯಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆರೆಯಾಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬಂದ ದುಃಖವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇದೆ.” – ವಿಲ್ತೋ ನಜಿವಾ್

“ತಾಯಿ ನೋಡುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಣ್ಣಿಸುವುದು, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸತನಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗುವುದು.” – ಅಗಾಥಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ

“ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಹೇಗೆ ತಲಪಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಯಾರಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಲಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.” – ಜಿಮ್ ವಲ್ಟ್

“ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆಯೇ, ಅದು ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.” – ಜರ್ಜ್ ಹೆರ್ಬೆರ್ಟ್

“ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಾದರೂ ಸಾಕು.” – ಆನ್ನ ಜೆನ್ ಎಲ್ಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ

“ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದರೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.” – ಕಾನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್

“ತಾಯಿ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸವೇ ಇ