QUOTES FOR DAUGHTER IN MARATHI

Here are some popular quotes in Marathi for daughters:

‘लाडक्या जिथंचे घर तिथंचे स्वर्ग आहे.’ (‘Where there are daughters, there is heaven.’)

‘घरातील लाडकी म्हणजे लक्ष्मीची मूर्ती.’ (‘A daughter at home is like a statue of Goddess Lakshmi.’)

‘तुझ्या जीवनातील संघर्षांमध्ये तुला नक्की एका वळणावर पाऊल ठेवणार आहोत मी.’ (‘In all the struggles of your life, I will surely be there to support you.’)

‘तुमच्या लहानपणींत अस्तित्वात सकारात्मकता जाणवलेल्या संस्कारांचं कमाल आहे.’ (‘The positive values and virtues that you have imbibed since childhood, are truly remarkable.’)

‘तुमची संपूर्ण जबाबदारी जीवनाकडून तुम्ही वाचवतो, मी सकारात्मकतेचे अभिमान करतो.’ (‘I feel proud of your sense of responsibility that you uphold throughout your life.’)

‘जेवली जो जीवनच्या अर्थाला तुला सांगतात, तेवढंच उंबरठाणसंग तुम्ही सर्वांनी वाढला असावं यचं मला वाटतं.’ (‘I can see how all of you have grown with your efforts and hard work that are essential in life.’)

‘मी पूर्णपणे खात्री आहे की तुमचं जीवन खूप सफर करायला जाणवणार आहे, तरी तुमच्यासोबत होण्याकरता मी काहीही मागणार नाही.’ (‘I am completely sure that you will travel far and wide in life, and I don’t ask for anything else but to be with you.’)

‘तुमचा आनंद माझ्या आनंदाचं चिरपूर्ण भाग आहे.’ (‘Your happiness is a permanent part of my happiness.’)

‘तुमचिया मनात एक स्वप्न असेल, तेही साकार होतो.’ (‘If you have a dream in your heart, it will come true.’)

‘तुमची जखमीने माझ्या नेत्रात धरल्या जातात, तुमची संतुलित व्यवस्था माझ्या मनात गंभीरता जाणवली जाते.’ (‘Your wounds affect my eyes, and your balanced life instills a sense of seriousness in my mind.’)

‘तुमच्या महत्त्वाचे प्रामाण तुमची बुद्धीसाठी आहेत.’ (‘Your relevance exists in your intelligence.’)

‘तुमचा हृदय घनगर्जनासारखा असतात, कारण त्यात मी आनंद मिळतो.’ (‘Your heart beats like thunder, which gives me happiness.’) DONT PUSH ME QUOTES

‘माझ्या प्रेमास कोण रोखणार? तुमच्या स्मृतीने माझं आयुष्य सुंदर जपण्याची संधी मला मिळते.’ (‘Who can stop my love for you? Your memories give me a chance to relive a beautiful life.’)

‘तुमच्या मनात जाणवणारे संवेदनशील भाव अटून जावे तेव्हा तुमची भरारी आत्मीय संबंधी ठाम जाते.’ (‘When sensitive emotions in your heart subside, your intimate relationship with me becomes stronger.’)

‘तुमचा स्वप्न, तुमच्या मार्गाडमागील होशियारी आणि तुमच्या प्रयत्नाने वाढतो.’ (‘Your dreams, your wisdom, and your efforts make you grow.’)

‘मी पूर्णपणे तुमच्या बुद्धीला भरोसा ठेवतो कारण त्याच्यासोबतच तुमची जबाबदारी अधिक ठेवतो.’ (‘I completely trust your intelligence, which leads me to place more responsibility on you.’)

‘इतरांनी स्वच्छतेचा अर्थ टाळणं, तुम्ही ती स्वच्छता बनवा.’ (‘Others may clean up messes, but you create cleanliness wherever you go.’)

‘जबाबदारी, बुद्धी आणि संवेदनशीलता यांमध्ये तुमची सामर्थ्य आहे.’ (‘Capability exists in your sense of responsibility, intelligence, and sensitivity.’)

‘इतरांनी हजऱ्या समस्यांना सामोरे टाकणं तुम्ही त्यांच्याने हलवू शकता.’ (‘While others dodge problems, you can solve them with ease.’)

‘तुमच्या मनातील संस्कारांचे विस्तार, तुमचे सुंदर व्यक्तिमत्त्व निर्माण करते.’ (‘Expanding your cultural values enhances your beautiful personality.’)

‘तुमच्यासोबत जपलेले संवेदन आणि तुमच्या प्रयत्नाने तुमचे माणसे मोठे होते.’ (‘Your shared emotions and efforts make you a bigger person.’)

‘तुमच्या स्वभावात दृढता आहे ज्याचं माझं आदर मिळालं आहे.’ (‘Your personality has strength for which I have great respect.’)

‘तुमची चांगल्या कृतीचे नेहमी घोषीत होते, आणि ती चांगली कृती तुमच्यावर तुमच्या स्वतंत्र चिंतनाचा संपूर्ण मान द्याते.’ (‘Your good deeds always speak for you, and that good deed gives credit to your self-thinking.’)

‘तुमच्या तैयारीमध्ये कितीही त्रासाच्या परिस्थितीत सतत परत येणार आहे, तरी तुमचा प्रयत्न बेत मजबूत ठेवतो.’ (‘No matter what obstacles come your way, your preparations always leave you strong and confident.’)