QUOTE OPVOEDING

“Opvoeding is het proces waarin we onze kinderen leren om niet alleen te overleven, maar om te gedijen in de wereld om hen heen.” – Maria Montessori

“Opvoeden is een kunst en een wetenschap, en het vraagt om evenwicht tussen regels en vrijheid.” – Diane Dreher

“Opvoeding is niet alleen het voeden van de geest, maar ook het voeden van de ziel.” – Dr. Wayne Dyer

“Onze kinderen zijn de hoop van onze toekomst, en opvoeding is de belangrijkste investering die we kunnen doen.” – John F. Kennedy

“Opvoeding is niet iets wat we doen aan kinderen, het is iets wat we doen met hen.” – L. R. Knost

“De eerste plicht van een ouder is om het kind te voorzien van een juiste opvoeding.” – Samuel Smiles

“Een goede opvoeding is als een rijkdom die niemand je kan afnemen.” – Ron Kaufman

“Opvoeden is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van een vuur.” – William Butler Yeats

“Een goede opvoeding is als een ladder naar de hemel, waardoor we onze kinderen helpen om hun volledige potentieel te bereiken.” – Confucius

“Kinderen zijn als sponsjes, en een goede opvoeding zorgt ervoor dat ze het beste water opnemen.” – Julie Lythcott-Haims

“Opvoeden is zowel een kunst als een wetenschap, en het vereist geduld, mededogen en liefde.” – James Lehman

“Een goede opvoeding is de grootste gift die we onze kinderen kunnen geven.” – Lailah Gifty Akita

“Opvoeding is de sleutel tot het vormen van de toekomstige samenleving, en het begint bij het onderwijzen van onze kinderen.” – Nelson Mandela WILLIAM TYNDALE QUOTES

“Een goede opvoeding is de beste verzekering tegen armoede, werkloosheid en sociale uitsluiting.” – Ida E. Jones

“Opvoeding is een reis, en het doel is om onze kinderen te helpen hun eigen weg te vinden.” – M. Scott Peck

“Opvoeden is niet alleen het overbrengen van kennis, maar ook het creĆ«ren van begrip, respect en empathie.” – Dr. Shefali Tsabary

“Opvoeding is het zaaien van zaadjes, die zullen uitgroeien tot bomen van kennis en wijsheid.” – Eleanor Roosevelt

“Een goede opvoeding leert een kind niet alleen wat wel en niet te doen, maar ook waarom.” – Dr. Laura Schlessinger

“Opvoeding gaat niet alleen over het geven van het antwoord, het gaat ook over het leren stellen van de juiste vragen.” – Jacque Fresco

“Opvoeding is het proces waarin we onze kinderen helpen hun vleugels uit te slaan, terwijl we ze nog steeds vasthoudend genoeg zijn om ze te beschermen.” – Ellen Goodman

“Opvoeding is de grootste verantwoordelijkheid die we als ouders hebben, en toch is het ook de grootste beloning.” – Denise Austin

“Opvoeden gaat niet alleen over wat we onze kinderen leren, maar ook over wat we van hen kunnen leren.” – Joseph Rain

“Een goede opvoeding is uitdagend, maar het vergemakkelijken van de rijkdom van het leven is de grootste beloning.” – Anne Sullivan

“Opvoeding is een proces van evolutie, waarin we onze kinderen helpen om te groeien en te bloeien tot wie ze bestemd zijn te zijn.” – Dr. Shefali Tsabary