MOTHER AND DAUGHTER LOVE QUOTES IN MALAYALAM

മാതൃത്വത്തിന്റെ ആശീര്വാദം തന്‍നിരിക്കുന്നു ഇതാ ലോകത്ത്, തന്നെയും പിതാവിനും മുമ്പേ വളരെ പ്രധാനം ആണ്.

The blessings of motherhood are very important in this world, even before fatherhood.

അമ്മയും മകളും ഒന്നിക്കാം ഒരു ഗോഡ് പരസ്പരം സമീപിക്കുന്നത്.

A mother and daughter coming close is like a God’s grace.

കണ്ണീരുകളും കരങ്ങളും ഒരു ആദരയും ഒന്നിച്ചു ഓരോരുത്തരും സമർപ്പിച്ച സമയം, മകൾ മാതാവിന്റെ ആഗോളവുമാകുന്നു.

The moment when the tears and the hands come together with a common love and respect, it becomes an eternal moment of mother and daughter bond.

അമ്മ മകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഒരു അന്തസ്സരത്തിലെത്തിയാലും മകൾ സമാധാനത്തിന്‍റെ ഒരു സ്ഥാനമാകും.

Even reaching the end of a journey, mother will always remain the source of peace for her daughter’s life.

കുഞ്ഞിനെ സന്ദർശിച്ച് കൂടുതല്‍ സന്തോഷം റസകരമാകുന്നു അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തില്‍.

Mother’s heart gets heightened with joy when visiting her child.

മകൾ മാതാവിനോടുള്ള പ്രണയം നിറവേറ്റാനുള്ള ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ വിപുലതയിലെത്തിയാലോ ബാല്യത്തില്‍ നിറഞ്ഞതുപോലെ മാതാവിനെ കാണുന്ന മകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഊര്‍ജസ്വമാകൂ.

A daughter who sees herself complete with her mother’s love will remain energetic and lively even after marriage.

അമ്മ പഠിപ്പിച്ചു പിടിക്കുന്നത് മകള്‍ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ ഒരു കൊടിയും പിന്തുടരും.

A mother’s teaching to her daughter is worth more than treasure in life.

ഒരു ദിവസം ഒരു അമ്മ തന്റെ മകൾ കാണികളോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു: സൗഖ്യം എനിക്ക് നല്‍കിയാലോ, സന്തോഷം നല്‍കാം നിറഞ്ഞതുപോലെ.

One day a mother told her daughter, “If I give you comfort, let’s fill it with happiness.”

കുഞ്ഞിനു പ്രിയവും അമ്മയുടെ പ്രണയവും ഒന്നിച്ചാണ് ഒരു മകള്‍ ഉള്ളില്‍ നിറക്കുന്നത്.

A daughter’s heart is filled with love and affectionate feelings towards her Mother and favorite one.

ആനന്ദമോ ദുഃഖമോ എന്നിവ പോലെ വിവിധവും കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ അമ്മയുടെ അറിവാണ്.

Mother’s knowledge and experience enable her to find things different from happiness and sorrows. MAYBE QUOTES

അമ്മയുടെ ആശീര്‍വാദം നീട്ടി പോകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ലളിതമാണ്.

The things that make Mother’s blessings timeless are simple.

ജീവിതത്തിന്റെ അതിമുറുക്കവും അതിജീവിതവും ഒന്നിച്ചു കാണാം അമ്മയുടെ കാട്ടിലെ മകള്‍ കണ്ടാക്കാന്‍.

To see the extremes of life together, look at a mother and daughter’s bond.

കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കുകയോ പിറന്നു തിരിഞ്ഞു കൂടുകയോ ചെയ്യക്കുന്ന അമ്മയെ അനുഭവം കൂടുതല്‍ പൂര്‍ണമാക്കുന്നു.

Mother who takes care of her child even after her birth gives a fulfilling experience to her daughter.

ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍ ഒതുക്കി കൊണ്ടോളം സാന്ദ്രമായ പ്രണയവും സാധനങ്ങളായും അമ്മ മകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നു.

Experiences of life combined with the tender love and support of a mother gives daughter great strength.

അമ്മയുടെ ആശീര്‍വാദത്തിനും പ്രണയത്തിനും മകൾ അമിതവും ആഗാരവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

Daughter can achieve immense strength from the blessings and love of her mother.

മകൾ മാതാവിന്റെ പ്രണയത്തിനും പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്കും കാര്‍ക്കടിക്കാരികളിലെ പ്രകടത്തിനും സമാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

A daughter can work equally to show her mother’s love, prayers, and the strength of the lions.

വളരെ തളയൂരിയതായി ഒരു മകള്‍ ചെയ്യുന്ന വിവരവും പിതാവിന്റെ അറിവിനും പ്രതിഫലമായി അമ്മയുടെ പ്രണയത്തിനും സമാനമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നു.

The recognition a father gets from his daughter’s very delicate nature is as important as mother’s love to her daughter.

കാണാനിടയുണ്ടാക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടതകളും സൗഖ്യവും മകളോടുള്ള പ്രണയം അനുഭവക്ക് തന്നെ ദാരുണമായ ഒരേയൊരു പ്രകടമാണ്.

The only way to express the tough moments and comfort of life is to feel loved by the daughter.

പുതിയ പ്രണയം പിടിച്ചേക്കാം, പുതിയ ദു:ഖം കളിക്കാനും ഒരു മകളും ഒക്കെയാണ് മാതായെന്നു പറയേണ്ടത്.

A daughter is someone who helps to conquer new love and cope with new sorrows for the mother.

ഓര്‍മ്മകള്‍ എല്ലാ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കും ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മകളെന