MOOIE ISLAM QUOTES

“Verheug je niet alleen over wat je hebt bereikt, maar kijk ook naar wat je hebt achtergelaten.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“De mooiste daden voor Allah zijn die welke regelmatig en blijvend zijn, zelfs al zijn ze klein.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Als je een moslim bent, dan ben je verplicht om het goede te doen en kwade te vermijden.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Het ware teken van geloof is geduld, en het ware teken van geduld is berusting.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Verdraagzaamheid is een belangrijk onderdeel van de islam.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Moslims moeten vriendelijk en geduldig zijn, zelfs in moeilijke omstandigheden.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“De beste onder jullie zijn zij die leren en onderwijzen.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Wat je voor jezelf wenst, wens dat ook voor anderen.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Wees vriendelijk en respectvol tegenover anderen, want dat is de sleutel tot succes.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Handel niet uit woede, want woede is de duivel die in je hart kruipt.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Wees geen slaaf van geld en bezittingen, want ware rijkdom zit in het hart.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“De mensheid is één familie, en God is de Schepper van allen.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“De waarheid zal je bevrijden van beklemming en vrees.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem) GUM QUOTES

“Bescheidenheid en nederigheid zijn de beste eigenschappen van een moslim.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Het ware succes ligt in het gehoorzamen van Allah en Zijn boodschapper.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Iemand die kwaad doet, doet dat ten nadele van zichzelf.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Een glimlach is een vorm van liefdadigheid.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Een vriendelijk woord is zwaarder dan duizend stukken goud.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Gulheid is de basis van de vriendschap.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Een moslim moet dankbaar zijn voor alle zegeningen die Allah hem heeft geschonken.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Het gebed is een bron van troost en rust voor de gelovige.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“Niemand van jullie is een echte gelovige totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“God is de oplossing voor al onze problemen.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

“De islam is gebaseerd op de fundamenten van vrede, rechtvaardigheid en gelijkheid voor alle mensen.” – Profeet Mohammed (vrede zij met hem)