JOKER QUOTES MALAYALAM

“അനാചാരങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു ലോകത്തെ നാം കണ്ടില്ലേ?”

(Have you ever seen a world without chaos?)

“അവൻ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ്, ഒന്നും പറയാനുള്ളതല്ല.”

(He’s a symbol, nothing more. The symbol is incorruptible and everlasting).

“കുടുംബം വളവാട്ടിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കും, ഉടനെ പ്രാപിക്കും.”

(Give me a place to stand and I will move the world).

“എന്റെ ഇച്ഛകൾ പൂരിയാക്കുകയില്ല, ഡോക്ടർ. പക്ഷേ ദൃഢമായ കാര്യാദികളുയർന്ന് വർത്തിച്ചുകൊള്ളണോ?”

(I don’t want my desires fulfilled, Doctor. But would you act on firm and edgeworn principles?)

“ഒരു തിരിച്ചു പോകും മതിയാകും എന്ന് അവൻ പറരുന്നു. എങ്കിലും തോറ്റങ്ങൾ മുടികൾക്ക് അഭിപ്രായം ലഭിക്കുന്നു.”

(He says it only takes one bad day to make you go insane. Well, let’s hope we don’t run into each other on a bad day).

“ഒന്നിതിൽ നല്ലവർക്കായി നിർമ്മിച്ച കഴിവിൽ ഒന്നുപോലെ തന്നെ കൈയിൽ കാണിക്കുന്നു.”

(You never know what you can do until you try).

“സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവാങ്ങുകയും പുതിയ ഒന്നിലെങ്കിലും ക്ഷണികമായി ഉപയോഗിച്ചു കഴിയുകയും ചെയ്യുക.”

(Buy what you own, use it quickly or don’t buy it at all).

“പാനിക് എന്തുകൊണ്ടയാണ് അതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിരിക്കുക.”

(Why do people panic over it? You tell me).

“അവന്‍ ലക്ഷ്യമാക്കിയ കാര്യം, ‘കാരണം ഞാൻ ചന്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.’ ”

(The thing is, he’s made it his mission – he’s chosen to go insane).

“എളുപ്പത്തിൽ ഒരു വിവരവും, വഴികളും പറയാൻ കഴിയും. പറയാൻവരുന്നതുവരെ ഒഴിവാക്കുക.”

(It’s easy to give out information and directions. Until then, keep quiet).

“ദൈവം ഒന്നില്ല, മനുഷ്യന്റെ നീക്കത്തിനുള്ള മനുഷ്യനു നേരിടുക.”

(There is no God, man must temper himself for his own sake).

“ജീവിതത്തില്‍ ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് സന്ദേശം പെയ്തതായിരിക്കുകയാണ്.”

(Life must contain some form of music, its message is heard). FELLOWSHIP OF THE RING BOOK QUOTES

“കളിയാടാം.”

“പക്ഷേ, ആ തിരിച്ചറിയാം സമയമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുക.”

(But I know that time is coming soon enough for me).

“അതൊരു നടൻ, അവൻ തുറന്നുചൂണ്ടിയത് ഒരു വളിയുമാണ്.”

(He’s an actor, he opened a war).

“ഇനി ഒന്നിലും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു അജ്ഞാതമാകുന്ന ഒന്നില്‍.”

(There is no such thing as absolute or anything that is simply unknown).

“ആരോ ചിരിക്കും.”

(Someone will always be laughing).

“പാവം മനസ്സുകളിൽ നനഞ്ഞ കല്ലോക്കുകൾ പടിച്ചോളം പൊള്ളിച്ചോറുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. അവൻ കൂടി തന്റെ ഒഴുക്ക് കഴുകാം.”

(Plant seeds of contentment in the hearts of the unfortunate, so that he may wallow in his misery).

“അവിടേക്ക് പോകുക, കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സമയം പൂര്‍ണ്ണമായ നിറവുകളിയിലൂടെ.”

(Go there, find it in the full spectrum of time).

“അഗാധം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല.”

(No one has ever seen the bottom).

“കഥ, വിവരവും പറയാം, പക്ഷേ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം.”

(We may tell stories and give directions, but we must also act).

“അത് ഞാനെന്നറിയാത്തതാണ്.”

(That’s something I don’t know).

“എന്തായാലും പറഞ്ഞത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക്.”

(I’ve been studying something).

“എന്റെ സംശയം നിവേദനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.”

(My doubts have been expressed).