HERINNERINGEN QUOTES OVERLIJDEN

“Herinneringen zijn het parfum van het leven.” – George Sand

“Het is beter om te hebben liefgehad en verloren, dan nooit te hebben liefgehad.” – Alfred Lord Tennyson

“Het is een mooie herinnering, maar een pijnlijke realiteit.” – Steve Maraboli

“Herinneringen zijn de sleutels, niet naar het verleden, maar naar de toekomst.” – Corrie ten Boom

“De dood schept een vreemde mix van verdriet en schoonheid, van afscheid en nieuwe herinneringen.” – Unknown

“We missen wat er niet meer is, maar we zijn dankbaar voor de herinneringen die altijd zullen blijven.” – Unknown

“Niemand kan zeggen hoe lang herinneringen zullen blijven bestaan, maar de pijn van verlies zal altijd bij ons blijven.” – Unknown

“De dood is een verwoestende kracht, maar herinneringen zijn eeuwig.” – Unknown

“Herinneringen zijn als sterren aan de hemel, elke herinnering heeft zijn eigen licht.” – Unknown “Het verleden is een mooie plek om te bezoeken, maar het is geen plek om te blijven.” – Unknown

“De dood is het einde van het leven, maar het is niet het einde van de herinneringen.” – Unknown

“We vergeten de mensen die we liefhebben niet, we leren alleen om te leven zonder hen.” – Unknown

“Het leven gaat door, maar de herinneringen blijven bestaan.” – Unknown KATTAR HINDU QUOTES

“Het leven is kort, maar de herinneringen zijn voor altijd.” – Unknown

“Niemand is ooit echt verdwenen als je ze in je herinneringen bewaart.” – Unknown

“Soms is de enige manier om de pijn van verlies te verzachten, om jezelf onder te dompelen in herinneringen.” – Unknown

“Sommige mensen zijn te mooi om te vergeten, zelfs als ze er niet meer zijn.” – Unknown

“Herinneringen zijn als de wind, ze komen en gaan, maar ze blijven altijd in ons hart.” – Unknown

“Herinneringen zijn als een stille aanwezigheid, zelfs als we ze niet kunnen zien, kunnen we ze voelen.” – Unknown

“Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven hoeveel we iemand missen, maar gelukkig hebben we de herinneringen.” – Unknown

“Wanneer we iemand verliezen, verliezen we een stukje van onszelf. Maar we kunnen altijd proberen om dat stukje te herstellen met mooie herinneringen.” – Unknown

“We zullen altijd blijven liefhebben, zelfs als de persoon er niet meer is. Want liefde kent geen grenzen, het gaat verder dan de dood.” – Unknown

“Soms zijn we zo druk met ons leven, dat we vergeten om te genieten van de herinneringen.” – Unknown

“Herinneringen zijn de beste geschenken die we kunnen geven, want ze blijven bij ons voor altijd.” – Unknown