GUJARATI FUNNY QUOTES

“જો માણસ પછી સુધી દરવાજો કાઢવા ના જાણે, તો ં બે કોસે દરવાજો સ્વાભાવિક છે.” – Unknown

“મારે એક ખૂબ સરસ વાક્ય યાદ થયું પર મને ભૂલ ગયો છે કે શું હતો તો મોટાભાઈને કહ્યો હતો.” – Unknown

“જે પગ ઘેરે હોય તે તો રમતા નથી, પણ તેને પગ સંભળાય તો સરબાત ને ગિરફ્તાર કરી શકે છે.” – Unknown

“વાંચ…લખી… જોઈએ.” – Unknown

“યુ આર મૈન્ડ આર પ્રોબ્લેમ, માઈન્ડ ઇજ ઓકે, વલ્યુએ કરે ને તો સબબ બને ને.” – Unknown

“હરિયાળી ના ફૂલઓ જે જાણ્યાર ને જ પસંદ છે, જોડવાની જવાની ની કોઈ જરૂર નથી.” – Unknown

“સસ્તુ થી કાસ્ટમર બાંધો નથી, ભલે કે ખર્ચાઓ મહાંગા પડશે.” – Unknown

“મજબૂત પ્રતિજ્ઞા વિના કોઈ વાદા ઘણી ઝાડીને સમાવી શકાય નથી.” – Unknown

“ભૂલ થતું સાપે રાખવા જોડાઈ ભાસ નથી.” – Unknown

“કોઈને લાળ કરવાની અંદર ને લાળ હોવી જ જોઈએ.” – Unknown

“તમે હાલનું શું કર્યા છો? તો મને નથી જોઇને કઈ કંપની માં કામ કેરે છો ના?” – Unknown

“કહેવત વિશેનો ફોર્મુલા એ છે: પોષક + ટિકટી = નીચો સ્તર.” – Unknown

“પ્રેમ કરો, અને શ્રદ્ધા રાખો, પરંતુ મતલબે સમજાય નહીં.” – Unknown ON THE EDGE QUOTES

“જો બીજું નથી હાથમા, તો બીજું મોટું લાગે છે.” – Unknown

“પોતાને ખુશ રાખવું તો બધું ખુશ રાખી શકે.” – Unknown

“અહીં સુધી જાણા જે લોકો છે તેઓને જે કરવામાં હોય છે તેનું પ્રેરણા સ્રોત છે.” – Unknown

“પ્રેમને સમજાય નહીં જોણે હું ટોચનાર નથી છું, મારે શું લગ્નાનું હશે એ ટોચનું છે.” – Unknown

“લોકો લાળ કરાતા છે, એવું કઈપણ ઘાટુ બકાઓ પરિણામ છે.” – Unknown

“ખર્ચો તકલીફ જોઈને લડવામાં આવી નથી, પરંતુ લડવા તકલીફ જોઈને ખર્ચો આપવાનો મજા આવે છે.” – Unknown

“કોઇ પણ વસ્તુ પણ જગ્યા જો મળે તો મપાદ આવે છે.” – Unknown

“ચાણક્ય એક વાક્ય કહ્યું છે, ‘જબ તક આપમાં ધોતો નથી થાય, તબ તક આપણા સંબંધોમાં સૂકો માથા છે.'” – Unknown

“હંમેશા સુંદર આંગણ ન હોય તો તંદુરસ્તી સપટ હોવી તો પણ આંગણ સુંદર લાગી શકે છે.” – Unknown

“સમાજ પરિણામનો મળ છે અને મળ કે તેમને નાખી ગયેલા લોકો ને લીધા અસંતોષ નથી થાય તો સમાજનું પરિણામ થઈ જાય છે.” – Unknown

“નવીનતાની જાતિ હું માનું છું, પરંતુ ‘જનવરી’ અને ‘ડિસેમ્બર’ જેવા વચ્ચે પ્રતિક્રિયા કોઈપણ પ્રશ્નની અનુસંધાન નથી.” – Unknown