GOOD EVENING QUOTES MARATHI

सुप्रभात, संध्याकाळ आणि शुभरात्री आपल्यासाठी एक खास संदेश छान असंही तोडते. (Good morning, good evening, and good night, a special message for you always)

हा संध्याकाळ आपल्याला उत्तम स्वास्थ्य आणि मनःस्थिती देवो. (May this evening bring you excellent health and mental well-being)

संध्याकाळ तुमच्या आयुष्यात सुंदर परिवर्तन घडवो. (May this evening bring beautiful changes to your life)

आजच्या संध्याकाळी जीवनात आनंद असे…संदेश पूर्ण! (May this evening bring happiness to your life…Message received!)

ज्येष्ठ रावण जातो, त्याशी सर सस्तीपासून एक आठवड्यात नाही वेळ विर्धापिण्यासाठी. (As the full moon sets, let us take some time to rest and recharge for the week ahead)

संध्याकाळी अमुक सुख, अमुक शांतता, अमुक असंतोष राहो, जीवनात सदैव तुमचा आनंद देते. (May this evening bring you some relief, some peace, and some dissatisfaction, always bringing joy to your life)

जर तुम्हाला आजच्या संध्याकाळी आराम हवा नसली तर उच्चारेंशी संध्याकाळाची भेटी स्वीकार करा. (If you haven’t had a peaceful evening today, accept the invitation of the evening with your arms wide open)

संध्याकाळच्या अमुल्य उपहार लांबुगळ्यांची जन्मसिद्द आहेत. (The precious gift of the evening is that it is born of the long shadows)

संध्याकाळचे फुले हे सध्या खुशीच्या क्षणांसाठी घरात आणतात. (The flowers of the evening bring happiness to our homes at this moment)

सादर श्रद्धांजलि… संध्याकाळच्या शीतकाळात पवित्र आम्ही तुमच्या स्मरणीत बघणार आहोत. (In solemn remembrance…In the chilly evenings, we will remember you in our hearts)

सदैव हा संध्याकाळ तुमचे जीवन सजवतो आणि प्रगतीचे मार्ग उजळतो. (May this evening always decorate your life and illuminate the path of progress)

संध्याकाळीचे उजेड ह्यांच्या आतापर्यंत ते सर्व काही करतात… असंतोष, सानुकूळच, प्रेम, कल्याण, सहजता आणि अप्रतिम आनंद. (The colors of the evening reflect all they do until they give them up…discontentment, cooperation, love, welfare, simplicity, and unparalleled joy.)

ज्या व्यक्तिच्या नेहमीच्या संध्याकाळाला झुंझवून तो व्यक्ती जीवन तुमच्या समोर येतो. (The person who always admires the evening comes to your life) BLESSED ABUNDANTLY QUOTES

संध्याकाळाच्या वेळेवर आपल्या कामांमध्ये जुळून आणल्या हरकतांची जादू अनुभवा. (Experience the magic of bringing movements you made during the evening into your work)

संध्याकाळात अमुक वेळेत उद्या उघडायचा गर्व आणि उत्साह तुमच्यात टिकतात. (The pride and excitement of opening tomorrow at a certain time at dusk remains in you)

संध्याकाळात मन शांत आशाचांसह भरल्या होत्या, पण असंतोषाचे बारकाड्या सुरू झाल्या. (The mind was filled with hope and peace during the evening, but the gates of discontentment had opened)

संध्याकाळी तरुणाईचं नेतेचा कुंड. (The evening is the leader’s nest of youth)

हा संध्याकाळ तुमच्या जीवनात नविन तिरस्कार, मृत्यु आणि बिघडण्याचे दीप जगते. (This evening lights up new paradoxes, death, and destruction in your life)

संध्याकाळी छान निद्रा ही संसारात हे सर्व राजांचाही संभव झाल्यास जास्त मूर्छॅत दुःखट जीवनात नाही. (If good sleep could be possible in this world, even kings would have suffered less in life)

बांधलेल्या नेहेचे गोडवणुक हा संध्याकाळ सांगते. (The evening speaks of the sweetness of bonded relationships)

संध्याकाळच्या वारंटिल आमच्या आत्मांमध्ये उपलब्धी सुचवताना माझी खमंगच भरीत चालतात. (While remembering my achievements in my soul while waiting for the evening, my strides become glorious)

आज संध्याकाळ तुम्हाला ताज्या ऊस झाडासाठी प्रेरित करो. (Today, the evening inspires you for a fresh start)

संध्याकाळीच्या स्वरचढ जगण्याची प्रवृत्ती तुम्हाला जीवनात समावेश करो. (Include stargazing during the evening in your life)

संध्याकाळी संपन्न सेवा जीवनाच्या कल्याणासाठी असे तुमचं संकल्प असो. (Make a resolution that the evening will be a successful service in the welfare of your life)