FUNNY QUOTES TAGALOG

“Ang taong nagtitipid ay hindi nagkukulang.” (The one who saves never runs out.)

“Walang matigas na tinapay sa tinapay na may palaman.” (No bread is hard if it has filling.)

“Walang matimtimang birhen sa kanto ng EDSA.” (There’s no pious virgin on the EDSA corner.)

“Kung may isinuksok, may madudukot.” (If something is inserted, there’s something to pull out.)

“Ang pagaaral ay parang kape, nagpapabago ng lahat ng timpla ng buhay.” (Studying is like coffee, it changes the flavor of life.)

“Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan naman ay nasa ilalim.” (Life is like a wheel, sometimes you’re on top, sometimes you’re at the bottom.)

“Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa, ako nandito.” (Don’t worry, you’re not alone, I’m here.)

“Pag ang buhay mo ay mabaho, mag-tissue ka.” (If your life stinks, get a tissue.)

“Walang magandang buhay sa gutom.” (There’s no good life on an empty stomach.)

“Kung magtitiis ka sa kinabukasan, makipagplastikan ka sa boss ngayon.” (If you want to endure the future, be fake to your boss today.)

“Walang forever, may warranty lang.” (There’s no forever, just a warranty.)

“Ang magtanim ay di biro, nagtanim ka ng beans, mayroong dumapo.” (Planting is not easy, you plant beans, something lands on them.)

“Kailangan mong magpakatino, dahil in the end, ang dapat mong patunayan ay ang iyong kabutihan, hindi iyong kabobohan.” (You need to act properly, because in the end, what you need to prove is your goodness, not your foolishness.) COBRA KAI QUOTES

“Ang buhay ay parang gulong, pag may bago, may luma nang mapapaso.” (Life is like a wheel, when there’s something new, something old is bound to get burned.)

“Para saermonde bal-balan, sa pizza patong-patong.” (For the stingy, bal-bal is enough, for the pizza, it should be piled high.)

“Ang ganda mo, parang kape na walang asukal, nakaka-adik.” (You’re beautiful, like coffee without sugar, addictive.)

“Kapag ang tao ay namburger, dapat i-tapos.” (When someone is a burger, they should be finished.)

“Walang mapapala sa tatamad-tamad.” (Nothing can be gained from being lazy.)

“Ang taong nagtitipid sa pagkain ay hindi nagkukulang sa kilig.” (The one who saves on food never runs out of excitement.)

“Ang panget ay parang McDonald’s, kahit anong angle, ay panget pa rin.” (Ugliness is like McDonald’s, no matter what angle, it’s still ugly.)

“Hindi gatas yan, sabaw lang.” (That’s not milk, it’s just broth.)

“Bago mo pagsisiwalat ang aming lihim, pasalamat ka at hindi namin sinabi ang sayo.” (Before you reveal our secret, be thankful that we didn’t tell you.)

“Kapag gutom ka, lahat na lang ng pagkain masarap.” (When you’re hungry, all food is delicious.)

“Mas mahal ko pa ang bigas kaysa sa kape, kasi kape lang naman, bigas ang nagpapakain sa akin.” (I love rice more than coffee, because only rice feeds me.)