FREEDOM FIGHTERS QUOTES IN KANNADA

“ಜೀವನದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವವರೆಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಾಧನೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿಲ್ಲ.” – ಹುಚ್ಚರ್ಮಾಥ.

“ಶತಶತಮಾನಗಳವರೆಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಭಾರತೀಯರ ಹಿರಿಮೆ” – ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು.

“ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹುಡುಕುವ ಹೋರಾಟ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಕಠಿಣ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.” – ಮೋಹಂದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ ಗಾಂಧೀ.

“ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೋರಾಟದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಶತಶತಾಬ್ದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ.” – ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಝಾದ್.

“ಸಮವಾದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಪರಿಹಾರದ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಗುಲುವುದು ನನ್ನ ಹುದ್ದೆ.” – ಕಮಲಾ ನೆಹರು.

“ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಪೂರ್ಣ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.” – ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು.

“ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂದು ಆನಂದಮಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಡಿಲನ್ನೂ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ.” – ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು.

“ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೇವಲ ಸೈನ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಬರದು, ಗುಪ್ತಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಬರದು.” – ಸ್ವಾಮೀ ವಿವೇಕಾನಂದ.

“ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಹೊಸಲಿಗೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ, ಹಿಂದಿನ ಸೂರ್ಯನು ಮಿನುಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಯರಂಗಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಇದ್ದರೆ.” – ಸ್ವಾಮೀ ವಿವೇಕಾನಂದ.

“ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ.” – ಮೊಹಂದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ ಗಾಂಧೀ. DONT WASTE TIME QUOTES

“ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರ ಹೊಂದುತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.” – ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು.

“ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನರ ಕಾರ್ಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಿ.” – ಭಾಗತ್ ಸಿಂಗ್.

“ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಬದುಕಿದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು.” – ಸೂರ್ಯಾನಂದ ದಾಸ್ ಗುಪ್ತ.

“ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿಯದವನಿಗೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.” – ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀ.

“ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು.” – ಸರ್ ಮುಂಬೈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೇ.

“ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮಾನತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.” – ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ.

“ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸ್ವರ್ಣ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತರಲು ಹೋರಾಡುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಹೋರಾಟ.” – ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು.

“ಸಮ್ಮಿಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.” – ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇದ್ಕರ್.

“ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಜರ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವು ಹೋರಾಟದ ಜ್ವಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಂಹದಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು.” –