DANCE QUOTES IN MARATHI

नृत्य हा आणि नारूत्य हा सत्कर्म आहे. Dance and music is a sacred art.

नृत्यानंद हा सर्वांच्या उंचींनो, दुखांच्या गहनतेचा मंगलासा आहे. The joy of dancing is the highest, and it is a blessing that can relieve the pain of any sorrows.

नृत्य हा प्रेमाचा एक अतूट अनुभव आहे. Dance is an unparalleled experience of love.

नृत्य संभव झाल्यावर, संपूर्ण जगण्याची ओढ आपल्या ऊंचीमार्गात सजवण्यास मांदण्याचा रस असतो. Dancing is like adorning yourself with the fabric of the entire universe, to soak in the essence of the infinite beauty within.

नृत्य संतुष्टीची गर्दी देतो. Dancing gives satisfaction.

नृत्य संपूर्ण मानवतेची उमटे दाखवतो. Dancing reflects the fullness of humanity.

नृत्य माफी पण व्यक्तीही! Dancing forgives but humans don’t.

नृत्याने सांगण्याच्या भाषेत संसाराला प्रतिनिधित्व करतो. Dance speaks the language that represents the world.

नृत्याने योग्यनिर्देश देते. Dancing gives proper direction.

नृत्याच्या शब्दांना तुम्ही आघाल आणि संगीतच्या छंदांमध्ये नाचा. Dance to the rhythm of music and let the words of dance move you.

नृत्याने स्वतःला आणि अन्यांना आपल्यामुळंच कल्याण मिळवतो. Dancing provides joy and well-being to both yourself and others.

नृत्याने हभभ करंयलाही सक्षम बनण्याचे हेतू देतो. Dancing makes you capable of doing everything with ease.

नृत्याच्या छंदांना संस्कृतीचा झाला प्रतिनिधित्व मिळतो. The rhythm of dance expresses the culture. ADJUST YOUR SAILS QUOTE

नृत्याचा संगीत प्रेमाच्या वेलात बसतो. The music of dance resides in the realm of love.

नृत्याने अनेक नाटक नाट्यशालेला जीवन दिला. Dance gave life to numerous performances in theaters.

नृत्याचे आनंद सांगण्याचा खूप छान तरीका प्रेमाच्या फुलांसारखे असते. The joy of dancing is like the bloom of flowers in the spring of love.

नृत्य हिंदवी संस्कृतीच्या सोण्यानंतरात एका संगीतकार असावा. Dance is like a music composer in the treasure trove of Indian culture.

नृत्यातील पटवण तू मागणाऱ्या ज्येष्ठांच आणि मला नाय सांगणारी माझी धरमपुत्री. The scriptures of dance are the elders that you seek advice from, and dance is like my beloved daughter.

नृत्यात थांबलेल्या म्हणजे थांबले आहे तुमच्या उद्याच्या शिल्लकांपर्यंत. If you stop dancing, you have stopped your journey until the next milestone.

नृत्य तुमच्यावर नेचायला लावतो आणि हे नेचाणपणं हे संसाराचे एकमेव भाषा आहे. Dance urges you to move, and it is the only language that the world understands.

नृत्याचे झुंझ तुमच्या आत्म्याला संभाव्य करतो. The dance rhythm can make your soul alive.

नृत्याच्या भावनांचे स्पर्श हृदयाला सौंदर्याचा दर्शन करतो. The emotions of dance can touch your heart and reveal the beauty within.

नृत्य त्याकडा जाणारी अगदी मोकळ्या हृदयाची आवाज असते. Dancing has the voice of an innocent heart.

नृत्यातील अंतरंग उल्हास हे स्वतःलाचा सर्वात मोठा विजय आहे. The inner joy of dancing is the biggest victory that one can achieve.