BLOOD DONATION QUOTES MARATHI

रक्तदान देणारा मनुष्य जीवनदान देतो.

रक्तदान म्हणजे समर्पण, सेवा आणि सुखदायक अनुभव.

रक्तदान करून नाही तर रक्तदान सांगणारा वाईटमॅन होऊन राहतो.

एक माणूस रक्तदान देण्यामुळे अनेक लोकांच्या जीवनात उंची आणि सुखाची टिकाट लागते.

रक्तदान जगभरातील सर्वोत्तम दातागणातील एक आहे.

रक्तदान होण्याची संधी छान होत नाही, पण रक्तदान होण्याने सदैव आपल्याला संतुष्ट व समाधान मिळते.

एक रक्तदात्याचं रक्तदान एक सत्यापन आणि रक्तदान करणाऱ्या सर्व लोकांपैकी तो एक श्रेष्ठ व्यक्ती बनू शकतो.

रक्तदात्याचा रक्त जीवन उधळणारी संस्कृती आहे.

रक्तदान केलेल्याने समाजातील लोकसंख्येचा पुढचा मार्ग कायम असतो. रक्तदान होण्याने आपल्या रक्ताचा अर्थ आणि महत्त्व समजता येतो.

रक्तदान म्हणजे आपल्याला समाजाची सेवा करण्याची उत्कृष्टता.

रक्तदान ज्याला रक्ताची जरूरत नाही तो गुणवत्तेचा दाता बनतो.

शेवटीही रक्तदान एक सामाजिक जबाबदारी आहे. SAD MISUNDERSTANDING QUOTES

रक्तदानतात्पर्य असा व्हावा की जर एक रक्तदात्याचं रक्त एक रोगीलाच उपलब्ध होत नसेल तर हृदयविदारक होणार.

रक्तदान पाहिजे, नक्की संपलेल्याच रक्ताची जिथे गरज असेल तिथे असुंदर परिणाम होतात.

रक्तदान केलेल्याने रक्तात मृत रक्तकोशांची तात्पुरती मागणी करू शकतो.

रक्तदान म्हणजे शरीराचं सुखद अनुभव आणि मन चंद्याचं.

रक्तदान लक्षात ठेवा की स्वस्थ राहा आणि सर्वसमावेशी आणि तुरत रूपात रक्त देऊन समाजातील उपस्थित स्थितिंचे सुधार करा.

रक्तदान होण्याने असा आनंदाचा वातावरण संपलेला व्यक्ती सार्वजनिक हितासाठी वापर करतो.

रक्तदान पेक्षाही बदला जाऊ शकतो, जर आपण रक्तदान करतो, तर इतरांनाही रक्तदान करण्याचा दृष्टीकोन होईल.

रक्तदानाचा संदेश दुसर्यांना तुमच्या पोस्टर दरम्यानच पोहोचवा.

रक्तदान एक अद्भुत शक्ती आहे, ज्याने आमच्या समुदायांमध्ये नवीन संभावना आणि आदर्श तयार करते.

रक्तदान होता नसल्यास, आपण त्याचे ग्रस्त लोक अनुभव कर्तो जेव्हा शरीरात रक्तातून आव्हाने होतात.

रक्तदान नक्की जनतेची उपलब्ध करता आहे आणि प्राप्त करत नसलेल्यांना मदत करता आहे.